Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Kurz prvej pomoci
Mladý záchranár

Dňa 27.6. 2017 boli žiaci deviateho ročníka poučení pracovníkmi Červeného kríža o základoch poskytovania prvej pomoci. Po zvládnutí teoretickej a praktickej časti si žiaci napísali test, ktorý úspešne zvládli a stali sa členmi Červeného kríža.
-ŠJ-
Dňa 2.5.2017 sa naši žiaci Michal Baráni, Alexandra Gregušková, Matej Lehotský, Viktória Chovanová, Laura Polcová a Alexandra Renková zúčastnili okresnej súťaže Červeného kríža Mladý záchranár, kde si preverili svoje teoretické vedomosti aj praktické zručnosti pri podávaní prvej pomoci. Napriek svojej šikovnosti neobsadili prvé miesto. Z dvanástich družstiev sa umiestnili na 7. mieste.
-hm-
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20