Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

Zápis do prvého ročníka bol na našej škole 15. 04. 2019. Otvorenú hodinu si pre predškolákov z MŠ pripravila Mgr. Jana Šuleková. Prváci aj predškoláci absolvovali spoločnú vyučovaciu hodinu v prvej triede. Spoločne sa zapájali do rôznych činností pripravených pani učiteľkou. Dopoludnia sa tak budúci prváci zoznámili s priestormi, v ktorých bol popoludní zápis.
Zapísali sme 26 detí. Nie všetky zapísané deti však nastúpia v septembri do školy.
jv-
Lyžiarsky výcvik
V dňoch 4.2.2019 – 8.2.2019 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Snowparku Lučivná.  Výcviku sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža osvojovali pohybové zručnosti spojené s lyžovaním.  Snehové podmienky boli  veľmi dobré.  Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili. V posledný deň sme žiakom zorganizovali lyžiarske preteky, v ktorých si preverili svoje lyžiarske schopnosti.  Milou spomienkou  na lyžiarsky výcvik im bude pamätný list s fotografiou a sladká odmena.
-jm-
Staršie informácie Staršie informácie