Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Deň narcisov 2018
Do jedinečnej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine Dňa narcisov 2018 sme sa v spolupráci s MO SČK vo Važci zapojili aj v tomto školskom roku.
Dobrovoľníci - žiaci deviateho ročníka spolu so svojím triednym učiteľom, Mgr. Marekom Balážom, pripli žlté narcisy na odev v škole i obci tým, ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou podporili onkologických pacientov. Celkovo sa vyzbieralo 280,77€.
Všetkým, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme.
-jv-
Prednáška
Neodpadni z odpadov, taký bol názov interaktívnej prednášky, spojenej s aktivitami k triedeniu odpadov. Žiaci sa jej zúčastnili dňa 2.3. 2018. Výučbový software žiakom atraktívnym spôsobom vysvetlil, aký význam má zodpovedné nakladanie s odpadmi pre naše životné prostredie a prírodu vôbec.Ďalej sa dozvedeli, prečo je dôležité venovať odpadom pozornosť a čo sa stane s odpadom, ktorý triedime.
Žiaci si aj prakticky vyskúšali správne triedenie odpadov.
-jv-
Staršie informácie Staršie informácie