Faktúry 2018
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Faktúry základnej školy
Faktúry školskej jedálne
Kliknutím otvoríš faktúry školskej jedálne.
Kliknutím otvoríš faktúry školy.