Dňa 23.11.2016 udeľuje riaditeľka Základnej školy s materskou školou riaditeľské voľno žiakom 7. a 8. ročníka, z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka.