In-počasie
Prednáška

Dňa 2.3. 2018 sa uskutoční pre žiakov 3. - 9. ročníka zaujímavá prednáška. Neodpadni z odpadov je názov tejto prednášky spojenej aj s praktickými ukážkami. Pre žiakov sú pripravené rôzne praktické činnosti.

Divadelné predstavenie

Dňa 6.3. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnia divadelného predstavenia v Spišskej Novej Vsi. Tešíme sa na výlet za kultúrou.