Fotogaléria
Školský výlet 2. a 1. ročník
Flórbalový turnaj
Škola v prírode
Koniec školského roka
Otvorenie šk. roka 2017/2018
Hudobno-výchovný koncert
Ján - Ilavský Podkrivánsky
Vianočné tvorivé dielne
Voňavé Vianoce
Vianočný turnaj
Vianočný koncert