Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Hovorme o jedle
Naše úsilie prinieslo výsledky! Náš príspevok na tému „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“, s ktorým sme sa zapojili do súťažno- vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle získal krásne 1. miesto!  Spomedzi viac ako 300 škôl je to veľký úspech, na ktorom majú zásluhu naozaj všetci.  Veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí s touto témou so žiakmi pracovali nielen počas vyučovania, ale aj v rámci pobytu v ŠKD, či na krúžku „Malá kuchárka“. Každý tak prispel svojím dielom a mohol sa tak podieľať na veľkom úspechu našej školy. Týmto víťazstvom sme získali nielen 330.- eur na nákup pomôcok, ale aj cennú skúsenosť, že keď všetci spojíme sily, môžeme spoločne zdolávať vrcholy a dosiahnuť  viac.
-gk-
Deti čítali v školskej knižnici svojim starým rodičom. Táto akcia sa uskutočnila 25.10. 2016 v rámci Mesiaca úcty ku starším. Vnúčatá prekvapili starých rodičov čítaním rôznych príbehov, ale aj chutnými koláčikmi. Tieto napiekli na krúžku Malá kuchárka pod vedením Mgr. Greguškovej. Starí rodičia obdarovali deti sladkosťou.
Túto akciu sme organizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov vo Važci.
Boli to príjemne strávené dve hodiny so starými rodičmi.
-jv-
Rozprávky pre starých rodičov
Organizácia vyučovacích hodín
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20