Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Odpad a životné prostredie
Deň matiek
Tento deň je príležitosťou pre nás všetkých vyjadriť mamám vďaku za ich nekonečnú lásku, dobrotu a starostlivosť.
Aj deti v našej škole vedieme k tomu, aby si uvedomili, čo všetko pre nich mama znamená. Jednou z foriem je aj príprava a spoločná realizácia Dňa matiek. V tomto školskom roku si mamy a staré mamy na tvorivých dielňach spolu s deťmi vyrábali rôzne doplnky. Brošne, prstene, náramky, kvety vychádzali spod ich šikovných rúk. Spolupráca medzi generáciami priniesla okrem pekných doplnkov aj veľa smiechu, zábavy a spoločnej radosti z výrobkov.
Deň matiek bol spojený s myšlienkou podpory spoločne stráveného času mamy a dieťaťa. Bolo príjemné pozorovať zanietenosť pri rodinnej tímovej práci. Výsledok - pekný šperk, či iný doplnok potešil všetkých členov rodiny.
Tvorivá atmosféra priniesla všetkým zúčastneným veľa krásnych spoločných zážitkov.
Tvorivé dielne pre mamy, staré mamy a deti pripravila ZŠ a patronát nad nimi prevzala Mgr. Juhásová a Mgr. Fedorová. Občerstvenie pripravila Mgr. Gočová. Uskutočnili sa s finančnou pomocou DO FÉNIX Važec.
-vj-
Dňa 27 . 4. a 12. 5. 2017 Správa Národného parku Nízke Tatry prišla so zaujímavým projektom
pre našich žiakov. Téma - Odpady a ich separovanie. Odpady, ktoré sú súčasťou nášho života,
zaťažujú životné prostredie a ak s nimi nevieme správne nakladať, tak sa stávajú veľkou
hrozbou. Teóriu si overovali rôznymi praktickými činnosťami za pomoci lektorov NAPANTu.
Najviac sa určite potešili rozbaľovaniu malých čokoládiek a cukríkov, lebo aj toto bola
jedna z praktických úloh pre žiakov.
-vj-
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20