Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Deti čítali v školskej knižnici svojim starým rodičom. Táto akcia sa uskutočnila 25.10. 2016 v rámci Mesiaca úcty ku starším. Vnúčatá prekvapili starých rodičov čítaním rôznych príbehov, ale aj chutnými koláčikmi. Tieto napiekli na krúžku Malá kuchárka pod vedením Mgr. Greguškovej. Starí rodičia obdarovali deti sladkosťou.
Túto akciu sme organizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov vo Važci.
Boli to príjemne strávené dve hodiny so starými rodičmi.
-jv-
Rozprávky pre starých rodičov
21. 10. 2016  žiaci našej školy pripravili pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre členov JD Važec kultúrny program. Predstavili sa v ňom členovia Detského folklórneho súboru Podkrivánček pod vedením p. učiteľky Mgr. J. Šulekovej a tiež dievčatá z Aerobiku si pripravili milé vystúpenie s p. J. Pastuchovou.  Na záver boli starkí obdarení  pekným darčekom, ktorý zhotovili žiaci na krúžku Tvorivé spracovanie materiálu, ktorý vedú p. učiteľky Mgr. E. Fedorová a Mgr. M. Juhásová. Sme radi, že sme aj my prispeli k vytvoreniu peknej sviatočnej atmosféry a mohli tak vyjadriť úctu a vďaku starým rodičom.
-sj-
Mesiac úcty k starším
Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20