Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

17. október sa na našej škole niesol v znamení zdravia a zdravého stravovania.  Vo všetkých triedach sa miešalo, krájalo, servírovalo, aranžovalo, dokonca aj súťažilo...  A to všetko na tému „Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov“. Z celej akcie máme pripravenú prezentáciu, s ktorou sa ako každý rok zapájame do zábavno-súťažnej aktivity „Hovorme o jedle“. Táto aktivita je vyhlásená Ministerstvom hospodárstva SR  na podporu vzťahu k zdravej výžive a zdravým potravinám, so zameraním na potravinovú bezpečnosť a rozvíjanie povedomia o kvalite slovenských výrobkov.  Nie je ľahké uspieť v konkurencii 306 základných škôl, ale už teraz môžeme považovať za úspech, že sme prekonali stereotyp, urobili niečo navyše a zároveň sa zabavili. Ale čo je dôležitejšie, že sme urobili niečo pre seba a svoje zdravie.
Pozrite si prezentáciu.
-gk-
Deň zdravej výživy
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
November, ako tradične, otvára školské olympiády. Ako prvá, do ktorej sa zapojila naša škola, je olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Vedomosti z nášho materinského jazyka z oblasti gramatiky, štylistiky a literatúry si otestovali ôsmaci a deviataci. Najúspešnejšou súťažiacou, ktorá sa zúčastnila aj  obvodného kola v Liptovskom Mikuláši, bola žiačka deviateho ročníka, Laura Polcová.
Na obvodnom kole sa síce neumiestnila na prvých troch priečkach, ale spomedzi vyše dvadsiatky súťažiacich zabojovala statočne a školu reprezentovala na dobrej úrovni.
-mj-
Staršie informácie Staršie informácie