Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Zápis do 1. ročníka
Dňa 19.04. 2017 sa škôlkári a žiaci prvého stupňa stretli s Dr. Zembolí. Vo svojej ordinácii je denno denne konfrontovaný s následkami ľudskej krátkozrakosti a hlúposti. Program sa milou a veselou formou zaoberal otázkami ekológie.
Pre žiakov druhého stupňa bol pripravený multimediálny hudobno-výchovný koncert Trinásta komnata. Je pokračovaním úspešnej série protidrogových koncertov. V programe boli použité výpovede rôznych osobností.
-vj-
Zápis do prvého ročníka aj s otvorenou hodinou sa konal dňa 03.04. 2017. Otvorenú
hodinu si pre budúcich prvákov pripravila pani učiteľka prvej triedy Mgr. Kvetoslava
Gregušková. 
Počet zapísaných detí je 25.
Počet žiadostí o odklad je 6.
-jv-


Hudobno-výchovný koncert
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20