Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Prvá pomoc
MO SČK vo Važci v spolupráci s Územným spolkom SČK Liptov pripravili pre žiakov našej školy teoretickú aj praktickú ukážku prvej pomoci. Žiaci na základe niekoľkých modelových situácií prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci. Potom si jednotlivé postupy prvej pomoci vyskúšali sami na sebe.
Aj toto je jedna z ciest ako viesť žiakov k zodpovednosti za svoje zdravie.
-jv-
Aktívna práca jednotlivcov, ale aj celej ÚO FÉNIX pri ZŠ vo Važci bola odmenená. Jeden člen z našej územnej organizácie mal možnosť zúčastniť sa cesty do Štrasburgu. Za ÚO FÉNIX vo Važci sa zúčastnila Mgr. Viera Jakúbeková.
Z DO FÉNIX, o. z. v rámci Slovenska nás bolo šesť.
Štrasburg nás privítal pekným počasím. Návšteva Rady Európy, Európskeho parlamentu a stretnutie s europoslancom pánom Maňkom, boli hlavným programom tejto cesty.
Zostal nám čas aj na návštevu historických pamiatok. Niektoré sme navštívili osobne, iné sme videli počas plavby loďou.
Za dobrou náladou všetkých zúčastnených bol nielen program, ale aj príjemní ľudia, ktorí ho zabezpečili. Jedným z nich bol aj Patrik Herman.
-jv-
Návšteva Štrasburgu s DO FÉNIX
Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20