Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Marec mesiac knihy
Do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine sa do ulíc našej obce vybrali dobrovoľníci - žiaci deviateho ročníka, pod dozorom  triednej učiteľky. Žlté narcisy pripli na odev tým,  ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou podporili  onkologických pacientov.
Celkovo občania a žiaci našej školy prispeli sumou 214 eur.  Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
-sj-
Tento rok sme mesiac knihy poňali súťažne. Žiaci druhého stupňa aktívne pracovali s
literatúrou zahraničných a domácich autorov.
1. kategória - žiaci piateho a šiesteho ročníka vyhľadávali autorov rozprávok a kníh
určených pre deti.
2. kategória - žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka vyhľadávali autorov citátov kníh
pre dospelých.
Silnou motiváciou k aktívnej práci bola isto aj výhra - pizza podľa vlastného výberu, ktorú
si nakoniec  vychutnali  žiaci 6. A triedy a deviataci.
Víťazom gratulujeme.
-sj-


Deň narcisov
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20