Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hviezdoslavov Kubín
Dňa 23. marca nám krásu recitovaného slova predviedli vybraní žiaci na školskom kole
Hviezdoslavov Kubín. Dvadsaťosem recitátorov  z jednotlivých tried bolo mimoriadne
vyrovnaných a kvalitných. Pozri fotogalériu.
Recitátori sa umiestnili nasledovne:
1. kategória:
POÉZIA
miesto Eva Šeďová, 3. trieda
miesto Tobias Klein, 4. trieda
miesto Dávid Renko, 3. trieda
PRÓZA
miesto - neudelené
miesto Alex Rybka, 3. trieda
miesto Daniela Rysuľová, 4. trieda

2. kategória:
POÉZIA
miesto Katarína Kšenzakovičová, 5. trieda
miesto Sarah Zubajová, 6.B trieda
miesto Diana Čonková, 5. trieda
PRÓZA
miesto - neudelené
miesto Karin Igľárová, 6.B trieda
miesto Sarah Ilavská, 6.A trieda

3. kategória:
POÉZIA
miesto Alexandra Gregušková, 9. trieda
miesto Laura Polcová, 8. trieda
miesto Eva Žofia Čupková, 8. trieda
PRÓZA
miesto Romana Pleváková, 7. trieda
miesto Alena Čupková, 9. trieda
        Sofia Kleinová, 7. trieda

-sj-
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20