Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
mesiac detskej tvorby
Žiaci 5., 6. a 7. špeciálnej triedy sa zapojili  do výtvarnej súťaže 18. ročníka detskej výtvarnej tvorby profesora Karola Ondreičku. Žiaci namaľovali krásne výtvarné kresby na témy: Máme doma zvieratko a Krajina drakov.
-ki-
Informácia pre rodičov
Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme Vás informovali, že základná škola pripravuje inštaláciu kamerového systému a
následne jeho postupné spustenie od 1. apríla 2017. Kamerovým systémom sa budú monitorovať
priestory školy na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia,
odhaľovania kriminality.
Každý vyhotovený záznam bude po zákonom stanovenej lehote zlikvidovaný. Monitorované priestory
budú zreteľne označené.
Škola, ako prevádzkovateľ kamerového systému,  bude dbať na dodržiavanie zásad primeranosti a
nevyhnutnosti v zmysle zákona č.122/2013  o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých
zákonov a vytvorí také podmienky fungovania, ktoré zaručia ochranu osobných údajov.
Očakávame zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zabránenie prípadným krádežiam a iným
negatívnym javom.
-bz-
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20