Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Výchovný koncert
Dňa 6. 10. 2016 v rámci medzinárodného folklórneho festivalu „Tanec v srdci“ sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert detských folklórnych súborov.  Členovia DFS Cindruška spolu s hosťami  z Ukrajiny, Srbska a Rumunska zatancovali tance, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé krajiny. Žiaci mohli v živom vystúpení vidieť rozdiely v krojovom oblečení, v melódiách sprievodnej hudby ako aj v krokových variáciách jednotlivých súborov.  Najväčší aplauz zožali členovia DFS Cindruška.  Pozri fotogalériu.
-bz-
Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20