Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Účelové cvičenia
Koncom septembra sa na našej škole uskutočnili účelové cvičenia. Po teoretickej príprave žiaci plnili zadané úlohy:
- orientácia v teréne podľa GPS,
- poskytnutie 1. pomoci,
- viazanie uzlov,
- hod granátom,
-fyzická zdatnosť v teréne.
Účelové cvičenia preverili pohotovosť a fyzickú zdatnosť žiakov.
Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20