Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Dňa 23. 2. 2017 Správa Národného parku Nízke Tatry pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka prednášku na tému „živočíchy Nízkych Tatier". Formou prezentácie sa žiaci dozvedeli vel'a zaujímavostí zo života chránených zvierat: svišťa, kamzíka, medved'a, rysa, orla, vika, netopiera. Počúvali zvuky zvierat, určovali stopy, a tak pútavou formou získali veľa nových vedomostí. Ďakujeme p. Ing. Elene Hančinovej za pekný zážitok.


CPPPaP v Liptovskom Mikuláši nám aj v tomto školskom roku ponúklo realizáciu aktivít v rámci prevencie sociálno-patologických javov. Z ponuky sme pre žiakov 2.stupňa sme vybrali nasledovné preventívne aktivity:
- prevencia šikanovania na školách,
- prevencia rizík rôznych druhov závislostí.
Tieto sa uskutočnili dňa 6.3. 2017.
Prednáška
Prednášky z CPPPaP
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20