Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Vianočný koncert pre žiakov našej školy sa uskutočnil dňa 13.12. 2016 v priestoroch telocvične. Predvianočný čas a atmosféru Vianoc deťom priblížili vianočné piesne z rôznych kútov sveta. Tichá noc zaznela na záver koncertu a všetkým so sebou priniesla čaro, ktoré majú len Vianoce.
Dňa 19.12. 2016 sa žiaci našej školy  v programe Prírodné javy hravou formou praktickým spôsobom oboznámili s rôznymi prírodnými javmi.
Prírodovedné poznávanie zoznamuje deti s prírodou, jej realitou, s prírodnými javmi. Interaktívnou formou vzdelávania chceme zvýšiť záujem detí o prírodu, jej ochranu a zároveň budovať k nej pozitívny vzťah.
Každoročne sa naša škola rozvonia vôňou medu, škorice a korenia. Naše žiačky sa pripravujú na súťaž v pečení medovníkov. Naučia sa pripravovať a spracovať cesto, vykrajovať a upiecť voňavé a chutné medovníky. Najviac svojej tvorivosti a fantázie využijú pri  zdobení upečených medovníkov.
Témou 14. ročníka ,,Voňavých Vianoc“, ktoré organizuje ZŠ s MŠ Hybe, bol ,,Čarovný les“. Súťaže sa zúčastnili žiačky ôsmeho ročníka Laura Polcová a Viktória Chovanová. Naše žiačky boli na súťaži úspešné, vyrobili krásnu závesnú dekoráciu z medovníkov. Každá súťažiaca dostala tričko a pohár kvalitného medu, ktorým sa to všetko začína.
Voňvé Vianoce
Prírodné javy
Vianočný koncert
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20