Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Detský čin roka
Organizácia vyučovacích hodín
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Detský čin roka.
19 žiakov z 5., 6.A a 7. triedy si prečítalo príbehy o výnimočných detských činoch a udelilo svoj hlas tým, ktoré považovali za najcennejšie.

J. Šandorová, J. Matejková
Koncom októbra si ôsmaci a deviataci zmerali sily v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry.
Súťažné úlohy pozostávala z troch okruhov :
čítanie textov s porozumením s úlohami zameranými na jazykové vedomosti, gramatiku a
čitateľskú gramotnosť,
písanie vlastných prejavov a
ústna časť zameraná na vytvorenie prejavu a jeho prezentáciu v ústnej forme s využitím všetkých
fonetických pravidiel.
Najúspešnejšou spomedzi všetkých súťažiacich bola žiačka deviateho ročníka - Alena Čupková,
ktorá si svoje jazykové vedomosti preverila aj na obvodnom kole v Liptovskom Mikuláši. Tam však
ďalej nepostúpila.
-mj-
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20