Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
ZŠ z Važca v Blatnej
Ešte 19. 04. 2017 sa škôlkári a žiaci prvého stupňa stretli s Dr. Zembolí.
Vo svojej ordinácii je denno denne konfrontovaný s následkami ľudskej krátkozrakosti a hlúposti. Program sa milou a veselou formou zaoberal otázkami ekológie.
Pre žiakov druhého stupňa bol pripravený multimediálny hudobno-výchovný koncert Trinásta komnata. Je pokračovaním úspešnej série protidrogových koncertov. V programe boli použité výpovede rôznych osobností.
-vj-
Hudobno-výchovný koncert
Divadlo v anglickom jazyku
Divadelné centrum z Martina k nám prišlo dňa 10.05. 2017 s divadelným predstavením v anglickom jazyku pod názvom Cesta okolo sveta. Aj takouto formou sa snažíme žiakom priblížiť cudzí jazyk a motivovať ich k jeho učeniu.

V dňoch 24.05. - 26.05. 2017 sa naši žiaci 6.-9. ročníka, pedagógovia - pani riaditeľka, pani zástupkyňa, Mgr.Molnár, Mgr.Gočová,  Mgr.Šuleková  a pán zástupca starostu Miroslav Ilavský  zúčastnili návštevy partnerskej školy ZŠ J.A.Komenského v Blatnej. Prívetivosť, láskavosť, pohostinnosť a milá spoločnosť nás počas celého pobytu sprevádzala na každom kroku a pri všetkých aktivitách pripravených našimi milými hostiteľmi.
V stredu podvečer, hneď po príchode do Blatnej, sme sa stretli s pani starostkou Blatnej Kateřinou Malečkovou a jej spolupracovníkmi na Mestskom úrade v Blatnej. Prijatie dospelých aj detí bolo veľmi priateľské a neformálne.
Po ubytovaní na internáte a výbornej večeri bol pre nás pripravený program v škole. Privítanie pani riaditeľkou Janou Krapsovou spojené s vystúpením mažoretiek v nás zanechalo príjemné pocity.
Žiaci si v ten večer ešte zasúťažili v telocvični.
Druhý deň bol náročný. Ráno sme vyrazili do Prahy. Sprievodkyňu Prahou nám robila bývalá pani riaditeľka Jiřina Karlíková, ktorá si už užíva zaslúžený odpočinok na dôchodku.
Spoznali sme dominanty Prahy, neobišla nás ani bezpečnostná prehliadka pred vstupom na hrad a stihli sme a videli výmenu hradnej stráže.
Večer sme v škole obdivovali spoločenské tance. Žiaci si opäť zasúťažili, ale mali príležitosť si aj zatancovať.
V piatok dopoludnia sme mali program v škole. Naši žiaci boli rozdelení podľa ročníkov na vyučovanie do tried. Potom sme mali prehliadku zámku a zámockého parku v Blatnej. Opäť sme sa vrátili do školy na obed a rozlúčiť sa.
Náš spoločný projekt, v ktorom žiaci pod vedením pedagógov mapovali rôzne školské akcie počas školského roka, sa skončil vzájomným odovzdaním si hotových projektov.
Šťastný návrat domov dal bodku za vydarenou akciou.
Ešte raz veľké ďakujem našim hostiteľom a novej pani riaditeľke Janke Krapsovej.
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20