Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Mesto, kde žijem
DO Fénix Važec je opäť úspešná
Naša organizácia sa zapojila do etapovej hry Miesto, kde žijem, ktorú vyhlásilo ústredie Fénixu v Bratislave pri príležitosti 25. výročia vzniku DO - Fénix. Počas etapovej hry sme plnili množstvo aktivít, realizovali zaujímavé akcie, spolupracovali so zaujímavými ľuďmi. Hry, aktivity a úlohy sme realizovali v 3. etapách, ktoré sa uskutočnili od januára do októbra 2016. Etapová hra sa blíži do finále a ústredie Fénixu vybralo najlepších z najlepších. Štyri organizácie sa dostali do posledného kola súťaže a môžu svoju celoročnú prácu odprezentovať.  Medzi najlepšími je aj naša organizácia DO - Fénix Važec, preto Vás prosíme nájdite si pár minút pre deti, ktoré si to zaslúžia a hlasujte za DO - Fénix VAŽEC. Víťazom súťaže sa stane organizácia, ktorá získa v hlasovaní najviac bodov.

Hlasovať môžete na tomto linku: hlasovanie

Hlasovanie potrvá do 15.12. 2016.
Ústredie Fénixu odmení aj hlasujúcich. Vyžrebujú 3 hlasujúcich!
Ďakujeme!
-fe-
Organizácia vyučovacích hodín
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA
Dňa 25. novembra 2016 sa na škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Keďže
nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, je táto olympiáda náročnou súťažou. Napriek tomu sa
našlo pár žiakov, ktorí sa odhodlali preukázať svoje jazykové zručnosti súťažne. V kategórii 1A nesúťažil
nik, v kategórii 1B bolo súťažiacich viac - z VIII. triedy: Viktória Chovanová, Erik Švec, Diana Chovanová,
z IX. triedy: Alexandra Gregušková a Michal Baráni.
Najlepšie jazykové zručnosti v oblasti gramatiky, čítania s porozumením, posluchu s porozumením a
ústnom prejave mal žiak VIII. triedy, Erik Švec, ktorý bude našu školu reprezentovať v januári 2017 na
obvodnom kole v Liptovskom Mikuláši. Prajeme mu Viel Glück.
-hm-

Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20