Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Začiatok školského roka
Slávnostné otvorenie školského roka sa začalo nástupom učiteľov,  žiakov a rodičov v telocvični našej školy. Po príhovore p. riaditeľky a pána starostu si žiaci 2. až 9. triedy vypočuli pokyny svojich triednych učiteľov a rozišli sa domov. Žiaci prvého a nultého ročníka spolu s rodičmi boli privítaní pani učiteľkami vo svojich triedach. Pozri fotogalériu.
-zb-
Organizácia školského roka 2016/2017


Prázdniny
Posledný deň
vyučovania pred začiatkom
prázdnin
    

Termín prázdnin

Začiatok           vyučovania po                 prázdninách
  jesenné   27. október 2016
(štvrtok)
28. október -
31.október 2016
2. november 2016
(streda)
vianočné 22. december 2016
(štvrtok)
23. december 2016 -
5. január 2017
9. január 2017
(pondelok)
polročné 2. február 2017
(štvrtok)
3. február 2017 (piatok)   6. február 2017
(pondelok)
jarné 24. február 2017
(piatok)
27. február -    
3.marec  2017
6. marec  2017
(pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2016
(streda)
13.apríl -
18 .apríl 2017
19. apríl 2017
(streda)
letné 30. jún 2017
(piatok)
3. júl - 31. august 2017 4. september 2017
(pondelok)
Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017  a končí sa 30. júna 2017.
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20