Základná škola s materskou školou Važec

In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
V dňoch 16.01. 2017 - 20.01.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Oraviciach. Výcviku sa zúčastnilo 13 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov Mgr. M. Juhásovej a Mgr. M. Baláža osvojovali pohybové zručnosti spojené s lyžovaním.  Snehové podmienky  boli výborné a počasie pravé, zimné,  mrazivé.  Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili.  Každý večer bol pripravený kultúrno - spoločenský program (spoločenské hry, ochutnávky, pozeranie filmov, večerné kúpanie...), ktorým si žiaci spríjemňovali spoločné chvíle na lyžiarskom výcviku.  Na záver sme pre žiakov pripravili preteky, v ktorých si mohli preveriť svoje lyžiarske schopnosti. Vyhodnotenie pretekov , odovzdanie diplomov, medailí , cien a pamätných listov s fotografiou sa uskutočnilo v škole.
Vševedko
VŠETKOVEDKO - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.
Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko žiakom ponúka šancu ukázať, čo o okolitom svete vedia, ako si poradia s riešením netradičných úloh a ako uplatnia svoje vedomosti nadobudnuté v škole alebo v rodine. Žiaci získavajú v súťaži skúsenosti s prácou s textom, odpoveďovým hárkom a vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať ten najlepší výkon.

Súťaž sa konala 1. decembra 2016 pre žiakov druhého až piateho ročníka. Aj na našej škole sa našli žiaci, ktorí sa s nadšením pustili do riešenia úloh:
2. trieda: Andrea Fiamčiková, Nina Jacková, Natália Jurčová, Ľuboš Levocký
3. trieda: Samanta Fiamčiková, Miriam Fiamčiková, Nikola Čonková, Soňa Bartková, Adam Plevák,               Alex Rybka, Radovan Matejko
4. trieda: Tobias Klein, Kristián Žuffa
5. trieda: Andrea Jurčová, Katarína Kšenzakovičová, Matúš Ilavský

Žiaci, ktorí boli v riešení úloh úspešní viac ako 30%,  získali diplom s titulom Všetkovedko: Eva Šeďová, Andrea Jurčová, Matúš Ilavský. Najúspešnejšou riešiteľkou a titul Všetkovedko školy získala Andrea Jurčová. Ostatní súťažiaci dostali diplomy s titulom Všetkovedkov učeň.
Všetkým srdečne blahoželáme.
Staršie informácie Staršie informácie
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20