Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Ste 183364. návštevník!
Matematický klokan
Aj tento školský rok sa naši nadšenci pre matematiku zahryzli do riešenia zaujímavých logických úloh. Do 21. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 25 žiakov, medzi ktorými bolo aj 7 prváčikov. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. 
Výborné výsledky dosiahli naše žiačky Simona Jacková (6. tr.), Daniela Rysuľová (5. tr.) a Katarína Kšenzakovičová (6. tr.)
-km-
Dňa 20.04. 2018 sme si pripomenuli Deň Zeme dvomi spôsobmi. Najskôr sme sledovali film o tom, ako my ľudia vieme zasypať odpadom planétu Zem a nemyslieť pritom na dôsledky našej činnosti.
Po skončení filmu sa všetci žiaci spolu aj s pedagógmi zapojili do upratovania a skrášľovania priestorov okolo školy a jej širšieho okolia.
Cieľom bolo vyskúšať si ochranu životného prostredia aj prakticky. Zbierali sme odpad, triedili, upratovali, zametali, premenou prešli aj skalky.
Deň Zeme sa vydaril.
-jv-