Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 11:50 12:35
6 12:45 13:30
7 14:00 14:45
8 14:50 15:35
Zápis do 1. ročníka
Ste 123778. návštevník!
Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom detí narodených od 01.09. 2010 do 31. 08. 2011, že Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 03. 04 2017 v ZŠ v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod..
Na zápis treba priniesť:
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca dieťaťa,
- zápisné vo výške 11€ .
Informácia pre rodičov
Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme Vás informovali, že základná škola pripravuje inštaláciu kamerového systému a
následne jeho postupné spustenie od 1. apríla 2017. Kamerovým systémom sa budú monitorovať
priestory školy na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia,
odhaľovania kriminality.
Každý vyhotovený záznam bude po zákonom stanovenej lehote zlikvidovaný. Monitorované priestory
budú zreteľne označené.
Škola, ako prevádzkovateľ kamerového systému,  bude dbať na dodržiavanie zásad primeranosti a
nevyhnutnosti v zmysle zákona č.122/2013  o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých
zákonov a vytvorí také podmienky fungovania, ktoré zaručia ochranu osobných údajov.
Očakávame zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, zabránenie prípadným krádežiam a iným
negatívnym javom.
-bz-