Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Ste 104794. návštevník!
Organizácia vyučovacích hodín
Autobus očami detí
Hodina Začiatok Koniec
0 7:00 7:45
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:50 10:35
4 10:55 11:40
5 11:50 12:35
6 12:45 13:30
Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility 16.- 22. septembra 2016 vyhlásila dopravná spoločnosť ARRIVA výtvarnú súťaž „Autobus očami detí“. Súťaž je venovaná  žiakom základných škôl s cieľom zvýšiť záujem detí o ochranu životného prostredia a upriamiť pozornosť na autobusovú prepravu.  Do tejto súťaže sa zapojili aj naši žiaci s vierou vo výhru, ktorou je výlet celej triedy autobusom do ZOO v Bojniciach. Výsledkom ich práce sú veľmi pekné súťažné príspevky, kde zobrazili svoje predstavy o vysnívanom autobuse, v ktorom by radi cestovali.
-gk-
Hovorme o jedle
Aj tohto roku sme sa rozhodli zapojiť do aktivít týždňa „Hovorme o jedle“.
Súťaž pre žiakov základných škôl organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hrá sa  o 11 finančných cien v celkovej hodnote 3 630 eur a ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny. Cieľom súťaže je podnietiť na školách aktivity v oblasti zdravej výživy a získať kreatívne a inovatívne nápady na vzdelávanie v oblasti potravín a výživy, ktoré ďalej poslúžia na inšpiráciu aj iným žiakom a učiteľom v SR a budú dobrým príkladom pre ich nasledovanie.
V rámci súťažno- vzdelávacej akcie sa v týždni od 10. 10. do 14. 10. 2016 budeme zaoberať témami:
- Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.
- Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.
K aktivitám tohto týždňa patrí aj výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a literárna súťaž na tému „ Prečo jem slovenské potraviny“.
Veríme, že sa nám plánované aktivity vydaria a prispejú k zlepšeniu povedomia žiakov o zdravom stravovaní a jeho význame pre naše zdravie.
-gk-