Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
In-počasie

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Návšteva z Ameriky
Ste 149090. návštevník!
Školský rok 2017/ 2018 sa prehupol ešte len do druhého septembrového týždňa, ale na našej škole sa už intenzívne konverzovalo v anglickom jazyku. Nebola to však dovolenková angličtina, ale žiaci si už svedomito opakovali učivo z predchádzajúceho roka. So správnou výslovnosťou, ale aj obohatením slovnej zásoby im výdatne pomáhala skupinka zaujímavých ľudí z Ameriky. Aj teraz ich do našej školy priviedol pán Shane McNary. Vzájomnú spoluprácu si navzájom pochvaľujeme. Je obohatením pre obidve strany.
Tradične sa s milými hosťami lúčime návštevou Važeckej izby, ktorú máme zriadenú v priestoroch našej školy.  DFS Podkrivánček im priblížil vo svojom programe tance, piesne a zvyky z našej obce. Bodkou na záver boli výborné šišky pripravené v ŠJ.